Oudervereniging

  • Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is er een vacature bij de Oudervereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via obarlaeusgymnasium@barlaeus.nl – ”

De oudervereniging (kortweg OV) is de ouderbelangenvereniging van de leerlingen van het Barlaeus Gymnasium. De OV bestaat uit 7 leden, zelf ouders van Barlaeanen. De vereniging levert een actieve bijdrage aan de bijzondere en vormende jaren van alle leerlingen, o.a. door het investeren en bijdragen aan bestaande en nieuwe projecten op school.

  • Ze houdt in de eerste plaats contact met de schoolleiding over zaken die voor de leerlingen en hun ouders of verzorgers van belang zijn. Ook heeft ze daar waar nodig contact met ouders en met leerkrachten.
  • Ze levert een bijdrage aan het in stand houden en bevorderen van het zelfstandig gymnasiaal onderwijs aan het Barlaeus Gymnasium. De OV is daartoe lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG).
  • De OV beheert het fonds waaruit onkosten worden betaald die niet voor een algemene vergoeding in aanmerking komen, voor schoolactiviteiten waarmee leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke vaardigheden. Denk daarbij aan het European Youth Parlement, de 1e-klas musical, de Musical Theater Productie, winter- en zomerconcert, Barlaeus Journaal en tentoonstellingen.
  • Tot slot organiseert de OV ook zelf, soms in samenwerking met andere verenigingen, o.a. het maandelijks koffie uur voor alle ouders, waarbij ook de schoolleiding zo nu en dan aansluit, de Droomprijs, Beroepenmarkt en lezingen (bv Voorlichting Jellinekkliniek, Gamen in het onderwijs, De ethiek van het verschil, Homo zappiens, Visie op ons onderwijsPuberteit nu en Lekker, alcoholvrij). Ook beoordeelt en stimuleert ze aanvragen van leerlingen en leerkrachten die kunnen bijdragen aan de extra curriculaire activiteiten van de school. Leerlingen kunnen dus zelf een bijdrage aanvragen voor een bijzonder, onderscheidend project of profielwerkstuk dat anders niet kan worden verwezenlijkt. Het aanvraagformulier vind je hier.

Met deze activiteiten helpt de OV het unieke Barlaeus gevoel te behouden voor iedere leerling.

Jaarlijks wordt op de algemene vergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan dit fonds vastgesteld. Door het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt iedere ouder automatisch lid. De vergaderingen zijn openbaar.

De jaarverslagen vindt u in het besloten deel. De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen: obarlaeus@barlaeus.nl

Contact met de OV: obarlaeusgymnasium@barlaeus.nl en iedere eerste vrijdag van de maand koffie uur. Houd de mail in de gaten.

Iedere eerste vrijdag van de maand koffie (mits geen vakantie). Bijpraten over de school, de kinderen, de activiteiten en alles waar we mee bezig zijn. Soms schuift ook de schoolleiding aan. Iedereen is van harte welkom, dus als je het leuk vindt, loop binnen. We zijn niet te missen, we zitten om 8:30 uur aan de stamtafel in Back-to-Black, vlakbij school op de Weteringstraat 48 (hoek Lijnbaansgracht – Weteringstraat).