Oudervereniging

De oudervereniging (kortweg OV) is de ouderbelangenvereniging van de leerlingen van het Barlaeus Gymnasium. De OV bestaat uit 7 leden, zelf ouders van Barlaeanen. De vereniging levert een actieve bijdrage aan de bijzondere en vormende jaren van alle leerlingen, o.a. door het investeren en bijdragen aan bestaande en nieuwe projecten op school.

Met deze activiteiten helpt de OV het unieke Barlaeus gevoel te behouden voor iedere leerling.

Jaarlijks wordt op de algemene vergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan dit fonds vastgesteld. Door het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt iedere ouder automatisch lid. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen en jaarverslagen vindt u in het besloten deel.

Contact met de OV: obarlaeusgymnasium@barlaeus.nl en iedere eerste vrijdag van de maand koffie uur. Houd de mail in de gaten

Iedere eerste vrijdag van de maand koffie (mits geen vakantie). Bijpraten over de school, de kinderen, de activiteiten en alles waar we mee bezig zijn. Soms schuift ook de schoolleiding aan. Iedereen is van harte welkom, dus als je het leuk vindt, loop binnen. We zijn niet te missen, we zitten om 8:30 uur aan de stamtafel in Back-to-Black, vlakbij school op de Weteringstraat 48 (hoek Lijnbaansgracht – Weteringstraat).