Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeelsleden van het Barlaeus Gymnasium kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR overlegt ongeveer eens in de zes weken met de schoolleiding over belangrijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het toelatingsbeleid, arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel, besteding van het geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het leerlingstatuut en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De vergaderingen zijn openbaar.  De medezeggenschapsraad van het Barlaeus bestaat uit twaalf personen: vijf vertegenwoordigers van het personeel, drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van de leerlingen.

Wilt u de de stukken van de MR (notulen, jaarverslagen) ontvangen dan kunt u het aanvragen via mail: mr@barlaeus.nl

Alle ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. U bereikt de MR via mr@barlaeus.nl.

Leden MR van het schooljaar 2022-2023 zijn:

PMR: Mirjam van der Worp, Lotte de Jonker, Imme Graafmans, Ilse Stofmeel, Malika Aajoud, Maaike Zwaagstra

Ouders: Marielle Beckers, Conchita Rouppe, Khadija Veenstra El Majdoubi

Leerlingen: Thom de Haan, Lou van Gogh, Khalid Hashim (afwezig op de foto)

Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia
is een samenwerkingsverband van verschillende gymnasia. Deze kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Staand van links naar rechts: Mirjam van der Worp, Lotte de Jonker, Imme Graafmans, Thom de Haan, Khadija Veenstra El Majdoubi

Zittend van links naar rechts: Malika Aajoud, Conchita Rouppe, Ilse Stofmeel, Lou van Gogh, Maaike Zwaagstra, Marielle Beckers