Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeelsleden van het Barlaeus Gymnasium kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR overlegt ongeveer eens in de zes weken met de schoolleiding over belangrijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, het veiligheidsbeleid, het toelatingsbeleid, arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel, besteding van het geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het leerlingstatuut en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De vergaderingen zijn openbaar.  De medezeggenschapsraad van het Barlaeus bestaat uit twaalf personen: vijf vertegenwoordigers van het personeel, drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van de leerlingen.

Wilt u de de stukken van de MR (notulen, jaarverslagen) ontvangen dan kunt u het aanvragen via mail: mr@barlaeus.nl

Alle ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. U bereikt de MR via mr@barlaeus.nl.

Leden MR van het schooljaar 2023-2024 zijn:

PMR: Mirjam van der Worp, Imme Graafmans, Ilse Stofmeel, Daan de Moor, Maaike Zwaagstra

Ouders: Marielle Beckers, Conchita Rouppe, Khadija Veenstra El Majdoubi

Leerlingen: Chrisje Ziekman, Lou van Gogh, Khalid Hashim

Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia
is een samenwerkingsverband van verschillende gymnasia. Deze kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad.