Huiskamerproject

Voor leerlingen die weinig ruimte hebben om thuis te studeren, ouders hebben met een ander opleidingsniveau of met een anderstalige achtergrond is er het huiskamerproject. In deze huiselijke omgeving op het voormalige WG-terrein kunnen kinderen op een prettige manier (leren) leren.

De huiskamermentor wordt bijgestaan door een team van studenten en oud-leerlingen, dat de huiskamerkinderen ondersteunt bij hun schoolwerk. Ook onderneemt de huiskamer geregeld culturele activiteiten.

Als u het gevoel hebt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt maar niet is uitgenodigd, neem dan contact op met conrector Margriet Bosman. De kosten zijn vrijwel volledig voor rekening van het Barlaeus.

huiskamer-studeren

huiskamer-interieur