Extra verlof

Verlof moet u altijd acht weken van tevoren aanvragen. Dat kan door het printen en invullen van dit formulier Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden’  (minimaal acht weken van tevoren) of het ‘Verlofformulier vakantieverlof‘ (minimaal zes weken van tevoren). Op beide staan de voorwaarden; voldoet het verlof niet aan de hierin gestelde voorwaarden, dan heeft het geen zin het aan te vragen.

Over verlof van minder dan tien schooldagen neemt de rector van de school een beslissing. Meer informatie over mogelijkheden voor extra verlof vindt u in deze brochure ‘Iedereen naar school’.

 

blp_folder_leerplicht_def