Mozes’ robot

Eigenlijk was Mozes van de Kar (6d) van plan in het kader van het HPG het volgende idee te realiseren:   ik ontwerp en bouw een robot die in staat is op commando van mijn opa een fles jenever uit de ijskast te pakken en ijskoud aan hem te serveren.

Na veel programmeren is het idee iets versimpeld: de robot in kwestie kan Mozes wel een bonbon serveren en onderweg een bal passeren. Hier is een uitvoeriger verslag van Mozes’ onderneming.

Foto links: Mozes en rechts: de robot in actie!

 

 

mozes