Luxemburg

Ook dit jaar vertrokken we vol goede moed en dit keer ook met mooi weer richting Luxemburg. Na een dag excursies over het geologische ontstaan, de bodem en de vegetatie zijn de leerlingen de volgende dag in tweetallen het veld in gegaan om diverse metingen zelfstandig uit te voeren: met behulp van kaart de geologische ontsluiting bepalen, bodemprofielen maken en het landschap en de vegetatie beschrijven.
Twee enorme hoosbuien verstoorden het mooie weer tijdelijk. Met een duik in het zwembad en ’s avonds een kampvuur sloten we het veldwerk Ak en Bio heel tevreden af.