Luxemburg

In de week na de meivakantie zijn de vijfdeklasleerlingen aardrijkskunde en biologie zoals ieder jaar weer op vakoverstijgend veldwerk geweest in Luxemburg.
Doel van het veldwerk was het uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek. Tijdens excursies en zelfstandig onderzoek in het veld bestudeerden leerlingen de bodem en vegetatie, kregen zij een beeld van hoe de onmetelijk lange geologische tijd dit landschap gevormd heeft en zagen zij hoe plant, dier en mens nu gebruik maken van al die natuurlijke rijkdommen. We doken diepe spelonken in om de stenen van dichtbij te bestuderen, we boorden in bloemrijke bodems en roken aan orchideeën. En de verzamelde monsters werden  in ons mobiele laboratorium geanalyseerd.