Leerlingenvertegenwoordiging

Ook als leerling heb je een stem in wat er op school gebeurt. Namelijk op twee manieren: via de leerlingenraad en de leerlingenmedezeggenschapsraad.

Leerlingenraad
De leerlingenraad (eigenlijk: activiteitencommissie) organiseert allerlei leuke dingen op en buiten school, zoals schoolfeesten, Sinterklaas, benefietavonden en toernooien. Elk jaar is er een andere leerlingenraad, die bestaat uit maximaal acht leerlingen uit de vijfde klas. In september of oktober zijn de verkiezingen waarbij de kandidaten twee dagen lang campagne voeren om je over te halen op hen te stemmen.

Leerlingenmedezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. Op het Barlaeus bestaat de medezeggenschapsraad, kortweg MR, uit twaalf leden: drie leerlingen, drie ouders, en zes personeelsleden.

Het gaat in de MR over serieuze onderwerpen. Op het gebied van bezuinigingen bijvoorbeeld, praten de leerlingen mee over de keuzes die daarin gemaakt moeten worden: minder lesuren of minder activiteiten.

Je bereikt de leerlingvertegenwoordigers in de MR via Bibi Wielinga: bwielinga@barlaeus.nl

DSC08469