Decanaat klas 3 en 4

In de derde klas moet de leerling een keuze maken uit vier zogenaamde profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, en Natuur & Techniek.

Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt voor een belangrijk deel met welke vakken hij of zij in de klassen 4, 5 en 6 verder gaat. Sterker nog: de profielkeuze geeft al enigszins aan wat een leerling na het eindexamen gaat doen. Het gaat dus om een belangrijke keuze waarin de leerling zo goed mogelijk moet worden begeleid .

Dit gebeurt door middel van studielessen, advies van de docenten en persoonlijke gesprekken van de leerling met de decaan. In een van de studielessen maken de leerlingen een interessetest die onder andere aangeeft in welke mate een profiel bij een leerling

past. Naast de studielessen van de mentor krijgt elke klas ook een keer les van de decaan, die uitlegt hoe het programma in de klassen 4, 5 en 6 in elkaar zit en waarop gelet moet worden bij het maken van de keuze. De website dedecaan.net geeft ook belangrijke informatie over het kiezen van de vakken.

Bij de decaan kunnen de leerlingen ook terecht voor alle informatie over studies en beroepen. In februari maken alle derdeklassers een voorlopige profielkeuze, in april volgt dan de definitieve keuze voor de volgende leerjaren. Om de ouders goed te informeren over alle mogelijkheden van de profielkeuze organiseert het Barlaeus een aparte ouderavond over dit onderwerp.

De decaan voor klas 3 en 4 is Kasia Graaff.

img_8246