Wiskunde

Digitale toevoegingen bij “Algebra met DWO” van Bart Zevenhek (29 – 11 – 2018) : enquête DWO, vooronderzoek, cijfers.

Met wiskunde krijg je in alle klassen veel te maken. Wiskunde is een verplicht vak en speelt ook bij andere exacte vakken een rol. Het is over het algemeen een lastig vak waar hard voor gewerkt moet worden. In de hogere klassen wordt wiskunde in vier varianten aangeboden: wiskunde-A, -B, -C en -D. Als je voor wiskunde-D kiest heb je in de vijfde en zesde klas zeven uur wiskunde per week.

 

Voor de eerste klas hebben de wiskundedocenten van het Barlaeus zelf een boek geschreven.   Het eerste klas  boek is hier in te zien en is gratis te downloaden. Uitgangspunt van dit boek is onder meer een wiskundig niveau dat aansluit bij belangstelling en capaciteiten van gymnasiasten, en dat waar mogelijk verwijst naar de klassieke Griekse wiskundetraditie.

Het Barlaeusgymnasium neemt deel aan verschillende wiskundewedstrijden: de kangoeroewedstrijd, de wiskundeolympiade en het wiskundetoernooi in Nijmegen. In het eersteklasboek en in de lessen neemt de voorbereiding op deze wedstrijden een plaats in en deelname wordt gestimuleerd. Een aantal keren waren de (landelijke) winnaars afkomstig van onze school. Naast de regulier aangeboden stof is er soms ruimte voor extra projecten. Zo werd het Barlaeusgymnasium scholenkampioen met een klassikaal veelvlakkenproject (het resultaat is nog steeds te bewonderen in lokaal 0.3) en wonnen we de wiskundescholenprijs met een project ‘raadselachtige algebra’.