Tekenen

Bij het Kunstvak Beeldend ligt de nadruk op het praktische gedeelte. Dat praktische deel bestaat uit de volgende thema’s: het portret, de droom, het stadsgezicht, het stilleven, een poster en tenslotte een gemeenschappelijk werkstuk in de vorm van een bibliofiel boekje, waarvoor iedere leerling een katern verzorgt. Er wordt zowel op het platte vlak als ruimtelijk gewerkt.

Naast het werken in traditionele technieken wordt de mogelijkheid aangeboden om gebruik te maken van de nieuwe media. Je kunt dus in een aantal gevallen kiezen of je het onderwerp schildert, boetseert, fotografeert of filmt.

voorkantecht

DSC09124