Natuur, Leven en Technologie (NL&T)

Wij geven aan het Barlaeus Gymnasium NL&T in twee varianten: één voor de NG-leerlingen en één voor de NT-ers. De nadruk in de eerste variant ligt op de chemische en biochemische onderwerpen, de NT-variant is meer gericht op fysische en de meest fundamentele vraagstukken in de moderne natuurwetenschappen.

Het vak wordt modulair gegeven; door het schooljaar heen zijn er (dan ook) verschillende docenten die aan één groep les geven. Zo is er een module forensisch onderzoek; hierin worden moderne technieken uit de fysica, de chemie en de biochemie gepresenteerd die in gebruik zijn. Een soort CSI, maar dan zonder plastic acteurs.

 

Denk ook aan een module modelleren: hierbij gaat het om meestal weer natuurkundige problemen die zich laten beschrijven met formalismen, bijvoorbeeld kogelbanen die onder invloed van luchtweerstand worden doorlopen. Deze worden doorgerekend onder gebruikmaking van een spreadsheetprogramma, zoals Excel.

De modules worden meestal afgesloten met een PTA, in de vorm van een toets, een werkstuk en/of een practicum. De behaalde cijfers voor de PTA’s bepalen het eindexamencijfer: NL&T kent geen centraal examen. (foto: Laurence Vagner)

12000508814_f893f512c7_b