Muziek

Bij het Kunstvak Muziek komt zowel theorie als praktijk aan bod. Het praktisch musiceren staat voorop. Een paar keer per jaar worden er muziekavonden georganiseerd, waarbij leerlingen solistisch en in ensembles of bandjes optreden. Behalve in praktisch musiceren bekwamen de leerlingen zich ook in het componeren.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de klassieke muziek, maar ook de muziekstijlen jazz, pop en wereldmuziek worden behandeld.

Het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen vormt een vast onderdeel van het vak. Hierbij leer je de belangrijkste termen en begrippen hanteren uit de verschillende kunstdisciplines, die nodig zijn voor adequate receptie, reflectie en het begrijpen van verbanden binnen kunst en cultuur.

Verwerkingsopdrachten kunnen uiteenlopen van het schrijven van een recensie tot het gezamenlijk maken van een radioprogramma.