Maatschappijleer

Maatschappijleer bestrijkt de volle breedte van de sociale wetenschappen. Politiek systeem (Parlementaire democratie), rechtsstaat (De Nederlandse Rechtsstaat), cultuur (Pluriforme Samenleving) en sociaal-economisch systeem (Verzorgingsstaat) vormen de hoofdgebieden van het vak. Verder bevat maatschappijleer elementen uit de culturele antropologie, de sociale psychologie en rechtsgeleerdheid. Op het Barlaeus is er veel aandacht voor het analyseren van maatschappelijke en politieke vraagstukken en de reflectie over mogelijke oplossingen en aanpak van deze vraagstukken. Heel nadrukkelijk is het daarbij de bedoeling dat de leerling ook zichzelf leert positioneren in de maatschappelijke en politieke verhoudingen en daarmee dus de eigen waarden leert kennen en eigen politieke en maatschappelijke standpunten ontwikkelt.

barlamun1

IMG_1241