Lichamelijke oefening

Mens sana in corpore sano, ofwel: een gezonde geest in een gezond lichaam. Logisch dus dat sport een belangrijke plaats inneemt in de schoolse en buitenschoolse activiteiten van het Barlaeus. Het uitoefenen van verschillende sporten stimuleert het verkrijgen van een goede conditie en gezondheid van de leerling en het verbetert teamopbouw, samenwerking, sportiviteit, creativiteit en fairplay.

Bij het vak L.O. staat plezier voorop omdat dat het leerproces ten goede komt. Belangrijk is het verwerven van competenties die ook elders in het leven van belang zijn. Daarnaast proberen we iedereen te motiveren om te bewegen, ook buiten school. Tenslotte gaat het om een leven lang bewegen!

 

 

lo-volleybal

lo-voetbal