Duits

Op het Barlaeus krijgen vierdeklassers de kans om het Goethe-certificaat op niveau B1 te halen. De docenten en taalassistenten geven van januari tot mei extra lessen om de leerlingen op het examen voor te bereiden.

De diploma’s van het Goethe-Institut:

  • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie;
  • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd;
  • tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken;
  • bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen;
  • verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt.

duigoethe7

kunstreisberlijn6