Algemene natuurwetenschappen (anw)

Algemene natuurwetenschappen is een metavak, dat wil zeggen dat het niet alleen als doel heeft om kennis aan te leren, maar ook om te leren denken over die kennis. Onderzoek, maatschappelijke toepassingen, geschiedenis van de natuurwetenschappen en ethiek zijn belangrijke onderwerpen binnen het vak.

De lessen in de 5e klas worden gegeven in 5 modules van 10 lesuren, waarbinnen een docent doceert over zijn of haar “passie” en kennis binnen de natuurwetenschappen, waarbij bovenstaande aspecten aan bod komen. Na afloop van de modules kiezen de leerlingen een onderwerp dat bij 1 van de modules aansluit en maken hier een afsluitend ANW- (“mini”)profielwerkstuk van.

 

Anw is een zogenaamd schoolexamenvak, wat betekent dat het vak geen centraal schriftelijk eindexamen kent en aan het eind van de 5e klas afgesloten wordt. Zoals elk schoolexamenvak telt het wel mee voor het eindexamen. Samen met Maatschappijleer en het Profielwerkstuk vormt ANW het combinatiecijfer op het eindexamen.

Foto: Paul Stocker

paulstocker