Aardrijkskunde

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γεος = aarde + γραφειν = schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld. Aardrijkskunde wordt tegenwoordig wel opgevat als een verzamelnaam voor een aantal min of meer zelfstandige wetenschappen. Een belangrijk onderscheid is dat tussen de bestudering van natuurlijke verschijnselen en culturele verschijnselen. Dat maakt het verschil tussen fysische geografie en sociale geografie. Wat deze (deel)wetenschappen bindt is dat ze beide op zoek zijn naar een verklaring voor de ruimtelijke orde van verschijnselen aan het aardoppervlak.

Op het Barlaeus combineren we gedegen kennis met de echte praktijk. Bijvoorbeeld door projecten en reizen waar je aardrijkskunde zelf kunt ervaren.

De Aardrijkskunde Olympiade Nederland
De Aardrijkskunde Olympiade is een wedstrijd voor havo- en vwo-bovenbouwleerlingen die belangstelling hebben voor het vak aardrijkskunde. De strijd gaat om de beste aardrijkskundeleerling van Nederland te worden. De vier beste finalisten gaan naar de internationale aardrijkskunde olympiade (iGeo), die steeds in een andere Europese stad wordt georganiseerd. Lees alles op de speciale Aardrijkskunde Olympiade-website.

aardrijkskunde-belgie