Biologie

Biologie speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van leerlingen. Zoals ieder mens maken zij, bewust of onbewust, keuzes over voeding, verzorging, gezondheid en seksualiteit. Naast een heel groot gedeelte “menskunde” komt er in de lessen ook ruimschoots aandacht voor onderwerpen als Evolutie en Ecologie en Gedrag (bovenbouw gaat naar Artis).

Vooral Ecologie is een belangrijk speerpunt van de sectie Biologie. Binnen iedere jaarlaag vindt er wel iets van ecologisch veldwerk plaats, waarbij de leerlingen een onderzoeksproject buiten doen. In de vijfde klas is het meerdaagse ecologische onderzoeksproject te Luxemburg of de Kennemer duinen een hoogtepunt.

 

 

Onze onderwijsmethode richt zich op veel zelf doen met een activerende en op practicum gerichte Nederlandstalige methode. Daarnaast gebruiken we als “naslagwerk” een Amerikaans boek waarmee de leerlingen zich verder kunnen verdiepen en hun kennis kunnen uitbreiden met prachtig vormgegeven digitaal lesmateriaal.

DSC05973