Vakken (uitgebreid)

Op het Barlaeus kun je een groot aantal schoolvakken volgen. Welke je krijgt hangt af van je klas (onderbouw of bovenbouw) en je profiel. Behalve de verplichte lesstof doe je veel projecten, excursies en andere activiteiten waardoor elk vak nog meer voor je gaat leven.

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Filosofie
Maatschappijleer
Economie
Wiskunde A/B/C/D
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Natuur, Leven en Technologie (NL&T)
Tekenen
Muziek
Lichamelijke oefening

DSC03486