Resultaten

Veel van wat leerlingen op school leren is niet uit te drukken in cijfers. Jezelf vormen gebeurt immers ook door allerlei ervaringen die je buiten de lessen opdoet. Juist om die reden heeft het Barlaeusgymnasium een bijzonder rijk en divers aanbod van activiteiten, excursies en reizen. Maar natuurlijk zijn ook cijfermatige resultaten een belangrijke bron van informatie.

De Inspectie van het onderwijs hanteert een aantal indicatoren voor het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs. De belangrijkste zijn de onderbouwsnelheid (percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2), het bovenbouwsucces (percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3) en de examencijfers (gemiddeld cijfer op het centraal examen van alle vakken).

Behalve cijfers over doorstroom en slagingsresultaten, kunnen de resultaten ook worden afgemeten aan de mate van tevredenheid van leerlingen en ouders. Jaarlijks bevragen we leerlingen in klas 1, 4 en 6 en hun ouders over de gang van zaken op school. In die vragenlijsten onderzoeken we ook het schoolklimaat en de veiligheid die leerlingen en ouders ervaren.

Kijk hier voor de resultaten van onze Barlaeanen op al deze onderwerpen (en meer).