Het Barlaeus Gymnasium

Het Barlaeus Gymnasium is een openbaar gymnasium voor ruim achthonderd leerlingen, negentig docenten, en een tiental ondersteunende professionals.

Reputatie
Het Barlaeus staat bekend om zijn culturele activiteiten. Zo heeft de school onder meer een schoolorkest, een koor en een jaarlijks klassentoernooi en musical. Het is op de school gebruikelijk dat leraren en leerlingen elkaar tutoyeren.

Drank- en drugsbeleid
De school hanteert een streng drank- en drugsbeleid. Sinds 2007 worden er blaastests op schoolfeesten gehouden. De school pleit niet voor sluiting van coffeeshops in de omgeving omdat minderjarigen toch niet worden toegelaten.

Samenwerking
Het Barlaeus werkt binnen de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) samen met het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, het Gymnasium Felisenum in Velsen, het Vossius Gymnasium in Amsterdam, het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch en Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinter.

Schoolleiding
De directie van het Barlaeus bestaat uit Margriet Bosman (conrector onderbouw), Annemieke Schimmel (conrector bovenbouw) en rector Susanne Lippert-Suarez Müller.

Alle e-mailadressen binnen het Barlaeus bestaan uit voorletter + achternaam + @ + barlaeus.nl: bijvoorbeeld kdevries@barlaeus.nl.

Het emailadres van de rector is: susannelippert@barlaeus.nl

 

barlaeus totaalroeland