Hamburg

De Hamburg-reis begon op 7 mei j.l. . Hier staat het verslag van dag 1, dag 2,  dag 3.

Het programma van het concert in Hamburg. Rechts een fotoverslag dat alsnog bijgewerkt kan worden.