Gezonde voeding

Het Barlaeus Gymnasium heeft een omgeving waar gezond eten wordt verstrekt, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis.

Het Barlaeus werkt structureel aan de volgende verbeteringen.

Onze ambitie is een zilveren schoolkantine voor dit schooljaar

Onze ambitie is een gouden kantine vanaf schooljaar 2017