Filosoofjes in Lissabon

Nadat de zesdeklasfilosoofjes zich drie jaren door boekenwijsheden hadden geworsteld in het klaslokaal vonden zij het de hoogste tijd om de filosofie tot leven te brengen op een heuse filosofiereis. Half april reisden we naar Lissabon en zij leerden de stad kennen zoals filosofen dat doen. Nabij het huis van Fernando Pessoa bestudeerden zij de tragiek van de schijnwerkelijkheid in Pessoa’s «Boek der rusteloosheid». Op het plein waar de Portugese Inquisitie op 19 april 1506 drieëntwintighonderd joden vermoordde, lazen we Spinoza’s betoog over religieuze tolerantie. De westelijkste punt van het Europese vasteland – een hoge klif met vorstelijk uitzicht op de Atlantische Oceaan – bood aanleiding om uitgebreid te discussiëren over de filosofische aspecten van de zee.

In Museo Bernardo reflecteerden de filosoofjes op een uitmuntende collectie conceptuele kunst. In de wijk Baixa, zeer zwaar getroffen door de aardbeving van 1755, analyseerden we Voltaires betoog waarom deze aardbeving het bewijs is om het filosofisch optimisme te vervangen door het positivisme. En met Richard Rorty in de hand ontdekten de filosoofjes bij het praalgraf van Luis de Camões hoe onmenselijk het literaire werk van deze dichter des vaderlands is. We hebben gelezen, geleerd en gelachen. Drie dagen waren Loes en ik domweg gelukkig met onze filosoofjes in Lissabon.

Alexander Kauffman

docent filosofie