Een nieuwe regering

Bij het debat tussen Pvd5A, 5CDA, 5VVD, E66 en SP5, 12 januari j.l. was de vraag of Nederland bestuurd zou worden, dus of er een meerderheid van de Tweede Kamer voor een voorgestelde coalitie zou stemmen.
Leerlingen van klassen 5 verzamelden zich in de Aula, dansend, keuvelend, discussiërend, verbroederd in de strijd, maar niet vijandig naar de andere partijen. 5CDA deelde lolly’s uit en genoot zelf zichtbaar van het snoep. De partijgenoten van Pvd5A droegen een rode roos. Bij 5VVD vroeg uw redactie zich even af of zij hun kleding hadden aangepast voor de gelegenheid, stemmige jurken en sjaals, de foto van de lijsttrekker was overtuigend VVD. Iedere partij had een PowerPoint presentatie met teksten over de partijstandpunten inzake onderwijs, het heikele punt van het debat.

 

De  sprekers legden helder en duidelijk uit waar voor hen de angel zat om vervolgens hun coalitie toe te lichten en hun favorieten voor leiderschap te scanderen. Mohammed voor premier! Of Fransisca Soman Minister van Onderwijs! SP5 beet het spits af, en werd krachtig ondersteund na ieder punt door joelende fractieleden. 5CDA onderbouwde helder en overtuigend het causale verband tussen basisbeurs en Nederland in de top 10 van wereldeconomieën. 5VVD had het over verbinding tussen de partij, de lijststrekker en de burger maar echt geloofwaardig was dit niet. E66 zwoor de PowerPoint af, evenals een ‘uitvergrote foto van mijn hoofd’ om aan te geven dat ook van bezuiniging op onderwijs geen sprake kon zijn.
De door de Kamervoorzitter, Sander Kruse, voorgestelde coalitie van 5VVD,  Pvd5A en 5CDA werd aangenomen, de partijen hadden voor de gelegenheid gelijke stemmen.  Een paar folders.