Edinburgh

Dit jaar ging een aantal leerlingen van de vijfde klassen naar Edinburgh.

Er was muziek en er werd gedanst