Decanaat, klas 3 & 4

Welkom op de Decanensite van klas 3 en 4. Je vindt hier informatie over de profielen, studiemogelijkheden binnen je profiel, de testen die je kunt doen om tot een betere keuze te komen en nog veel meer. Het hele overzicht zie je hiernaast. Mocht je nog vragen hebben, mail dan aan de decaan van klas 3 en 4, Katarzyna Anna Kazimierska: kkazimierska@barlaeus.nl

Op school ben ik te vinden in kamer 0.9 (links bij de hoofdingang).

Het Profielboekje 2019 – 2020

Info over vakken in de bovenbouw

Overzicht inrichting profielen

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs

PPT Ouderavond 2019, klas 3 en PPT Ouderavond 2019 klas 4

Externe links