Rome

De Romereis 2014  vond plaats in de maand maart

De foto’s in de meest rechtse kolom zijn  genomen door filosofieleraar Alexander Kauffman,