Rome

De Romereis 2014  vond plaats in de maand maart

De foto’s in de kolom meteen hiernaast werden genomen door Meia Oei.

De foto’s in de meest rechtse kolom zijn  genomen door filosofieleraar Alexander Kauffman,