De inauguratie

20 juni 2017, was de dag van inauguratie van nieuwe leerlingen.

En er werd druk kennisgemaakt met nieuwe klasgenoten onder leiding van de (hulp-) mentoren.