De Consumens

Onder de vijfdeklasfilosoofjes broeide al langer het idee om een film te maken. Na goedkeuring van filosofieleraar en verantwoordelijk filosofisch filmproducent Alexander Kauffman werd april 2013 Jean-Jacques Rousseaus individualiteit als onderwerp gekozen.
En dat betekende linea recta hard aan het werk, want ‘Rousseaus individualiteit’: bestaat die wel? Nooit heb ik iemand horen twijfelen over het bestaan van zijn of andermans, kortom ‘onze’ individualiteit. Wij beschouwen onszelf en anderen immers als mens en stellen in deze gelijkenis vast dat ieder mens, net zo zeer als ik dat zelf ervaar, een eigen bewustzijn of geest moet hebben.

Lees verder