Biblioteca Barlaeanorum (introductie)

Het Barlaeus is trots op zijn leerlingen en oud-leerlingen. Veel van jullie hebben literaire boeken, proefschriften, muziek of andere werken gepubliceerd. We proberen dat zo zorgvuldig mogelijk bij te houden: hier op deze website in het overzicht van de Biblioteca Barlaeanorum (BB), en in een speciale Biblioteca Barlaeanorum-kast in de mediatheek, te zien op de eerste foto rechts.

Wij stellen het zeer op prijs als je als oud-leerling de betreffende boeken of cd’s voor de BB-kast wilt toezenden ter attentie van de mediathecarissen Debbie Broekers en Janneke Blok of mail naar mediatheek@barlaeus.nl.

Weet je nog iemand die ontbreekt, dan ontvangen we graag je tip per mail.

Titia Jodha houdt de website up-to-date, zij zorgt voor opname van je naam in de BB-lijst, stuur je mail naar  tjodha@barlaeus.nl.

Mediatheek