Open Dagen 2021

Beste ouders en achtstegroepers,

Hier volgt begin december informatie over de Open Dagen 2021; zoals jullie kunnen begrijpen zal alles onder voorbehoud zijn van Corona en maatregelen vanuit de overheid. Je kunt wel al heel veel informatie  en leuke filmpjes over het Barlaeus vinden via het tabblad Achtste-groepers en Video.