2a

Zermelo Rasterscherm
Uur\Dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 2a du kazi 2_5 2a ment born 2_2 2a ne berg 1_11 2a ne berg 1_11 2a wi jonk 1_11
2 2a na dael 0_6 2a bi born 2_2 2a wi jonk 1_10 2a gs beij 0_5 2a du kazi 2_3
3 2a lo luyc 3_5 2a wi jonk 1_10 2a gr maan 1_6 2a gr maan 1_6 2a ak bosc 1_2
4 2a lo luyc 3_5 2a fa stri 2_9 2a la krai 1_4 2a fa stri 2_7 2a na dael 0_8
5 2a la krai 1_8 2a ak bosc 1_1 2a du kazi 1_11 2a te hudi 3_4 2a en mank 2_9
6 2a la krai 1_8 2a en mank 2_6 2a gr maan 1_6 2a bi born 1_8 2a gr maan 1_6
7 2a ne berg 1_11       2a gs beij 2_2
8          
9