Decanaat klas 5 en 6

In de vijfde en zesde klas is de begeleiding gericht op het kiezen van een vervolgopleiding. Naast individuele begeleiding origaniseert het Barlaeus ook de nodige gezamenlijke activiteiten, zoals voorlichtingsdagen en bezoeken aan universiteiten.

Er is een intensieve samenwerking met de Universiteit Leiden via het Pre-University College en het Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students, kortweg Lapp-Top.

Pre-University University laat je gedurende twee jaar een dag per week op de Universiteit Leiden breed kennismaken met het wetenschappelijk onderwijs. Lapp-Top biedt intensieve cursussen van acht weken op verschillende vakgebieden. Voor zowel Pre-University als Lapp-Top moet je een selectieprocedure doorlopen. Ook hierbij kan het Barlaeus ondersteunen.

Een aantal leerlingen wil graag in het buitenland studeren. Vooral Engeland is populair. De aanmeldingsprocedure is daar echter anders dan hier. Het decanaat biedt ondersteuning en handelt het administratieve gedeelte voor je af.  Hier meerover studeren in het buitenland

Het Fulbright Center biedt beurzen voor studie op graduateniveau in Amerika. De voorlichtingsavond hierover vindt steeds aan het begin van het schooljaar plaats. Voor vragen, opmerkingen en suggesties ben je altijd welkom in de decanenkamer.

Leerlingen die voortijdig de school moeten verlaten, helpen we uiteraard bij het vinden van een andere school.

De decaan voor klas 5 en 6 is Silvia Schaapherder (foto).