29 maart / Intergymnasiale studiemiddag Diversiteit en Gymnasiaal Onderwijs

Elk jaar organiseren de vijf gymnasia in Amsterdam een gezamenlijke studiemiddag. Dit jaar is het Barlaeus de organiserende partij. Het thema van de bijeenkomst is diversiteit en gymnasiaal onderwijs. Hier is het programma.
Amsterdam is een meerderheid-minderheden stad: sinds 2011 is minder dan 50 % van de Amsterdamse bevolking van Nederlandse afkomst. Dat betekent dat iedereen in de stad tegenwoordig tot een minderheid behoort. De veranderingen in de stad zien wij meer en meer in onze schoolbanken terug, al verandert de leerlingenpopulatie van de gymnasia langzamer dan die van veel andere scholen.

Net als de andere categorale vwo’s behoren gymnasia tot de middelbare scholen met een relatief laag aandeel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond (gemiddeld 17-18 %).

Op 29 maart stellen we onszelf de vraag hoe om te gaan met een veranderende school, stad en samenleving. Wat betekent toenemende diversiteit voor het klassieke vormingsideaal van de gymnasia? En op welke manier slaan wij de brug naar de superdiverse stad?